CHANDRA MADEN

 

...गीत...

नेपालको सगरमाथा र वुद्धलाई संसारले जानुन

यो हाम्रो देशको गाथालाई विश्वले पुकारुन

 

यो हांड र छाला एक मुठ्ठी सास रहुन्जेल

डटेर लड्न सकुङ नेपालको लागि यो चोला रहुन्जेल

यो माटोको अहित हुने स्वाभिमान कसैले नवेचुन

यो हाम्रो देशको गाथालाई विश्वले पुकारुन

 

म जंहा मरौं मेरो लाशलाई नेपाली कफनले ढाकुन

म जंहा मरौं मेरो चितालाई नेपाली माटोमा गाडुन

चन्द्र र सूर्य झैं नेपाल आमा अजम्वरी अटल रहुन

यो हाम्रो देशको गाथालाई विश्वले पुकारुनCategories

Recent Post

Archives